Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Portal e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.wierzchoslawice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-14.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-07-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 

 

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

 

 • pochodzą z różnych źródeł,

 

 

 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

 

 

 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 

 

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

 

 

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 

 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

 

 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.

 

 

 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-07-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Mateusz Muniga, mailowo – informatyk@wierzchoslawice.pl lub telefonicznie +48 14 631 90 25

W zgłoszeniu podaj:

 

 

 • swoje imię i nazwisko,

 

 

 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

 

 

 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

 

 

 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Urzędu Małopolskiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice

 

 

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Budynek posiada 2 wejścia. Wejście główne schodami do urzędu nie spełnia warunków dostępności architektonicznej. Wejście z drugiej strony budynku jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi wprost do windy, którą można wjechać na wszystkie poziomy w budynku.

 

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest przekazywana przez pracownika Punktu Informacyjnego – Dziennika Podawczego, który znajduje się na parterze budynku.

 

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Przy budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach nie znajdują się miejsca postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Do budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach można wejść z psem asystującym.

 

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W Urzędzie Gminy Wierzchosławice jest możliwość skorzystania z wideotłumacza języka migowego. Z usługi można skorzystać podczas każdej wizyty w urzędzie bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

 

 • Inne informacje przydatne osobom niepełnosprawnym.

 

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice.

 

Ułatwienia dostępu: